Bard z Mešinské hájovny

Chovný pes

DKK 0/0, 65 cm

CAC

Memoriál Richarda Šrámka I.c., CACT
Lesní zkoušky II.c.
Speciální zkoušky z vodní práce I.c.
Všestranné zkoušky I.c.