Elyen z Mešinské hájovny


výborný
6x CAC

Český šampion krásy
Zkoušky vloh - I.cena, 228 bodů, 3. místo
Podzimní zkoušky - I.cena, 296 bodů, 2.místo, CACT
NFT VD 11 bodů
O pohár taranky (CACT) - ZV+PZ II.cena, 336 bodů
Pohár vzpomínek - SZVP I.cena, 100 bodů