Igo z Mešinské hájovny


výborný
CAC
res.CACIB
BOS

Zkoušky vloh I.cena, 221 bodů, res. CACT
Podzimní zkoušky I.cena, 292 bodů, 5.místo
Speciální zkoušky z vodní práce I.cena, 83 bodů
Lesní zkoušky I.cena
Všestranné zkoušky I.cena, 441 bodů